Over LNVS


Kennis, Kracht en Kleurrijk


Over Ons

Het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport is een maatschappelijke beweging (ondergebracht in een stichting) die met haar activiteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap in en via de sport.


Onze Missie


Het LNVS stimuleert diversiteit door vrouwen en de sportwereld te verbinden, aandacht te geven, aan te moedigen, te versterken, te ontwikkelen en te inspireren. Sport heeft de kracht om de samenleving te verbinden. Diversiteit in de sport kan bijdragen aan een juiste afspiegeling van de maatschappij. Een maatschappij waarin vrouwen hun talenten en ambities na kunnen streven en waar kunnen maken in welke hoedanigheid dan ook.


Onze Doelstellingen


Stimuleren

Het (stimuleren van het) vormen van netwerk(en) vrouwen in de sport om vrouwen te verbinden:

Bewustwording

Het vergroten van bewustwording over de kracht en impact van vrouwen in de sport:

Ondersteunen

Het ondersteunen van vrouwenparticipatie/leiderschap binnen alle geledingen sport:

Erkennen

Het erkennen en vieren van het succes van vrouwen in de sport

Contact

Wil je bijdragen of meer weten? Neem contact op via één van de bestuursleden of mail ons via info@lnvs.eu.

Ook nodigen we je uit voor de LNVS LinkedIn groep.