Vrouw en Sport prijs

Wat is de Vrouw en Sport prijs?

Elk jaar wordt op Internationale Vrouwendag, 8 maart, de Vrouw & Sport prijs uitgereikt. De V&S prijs wordt uitgereikt aan een vrouw die de Sport hoog in het vaandel heeft staan en daarnaast mét de Sport een maatschappelijk doel dient, op welke wijze ook.

Vrouw en Sport prijs 2022

De tijd vliegt, we zijn alweer op zoek naar een kandidaat voor de Vrouw & Sport prijs 2022

Wie past het best  in bijgaande omschrijving?

Een rechte rug

Welke (sport) vrouw heeft zich in 2021 met name ingezet voor integriteit in de sport?

In de sport is het belangrijk dat je eerlijk en oprecht bent. Dat je goed met vertrouwelijke informatie om kunt gaan bijvoorbeeld of dat je geen ongewenst gedrag tolereert. Je toont durf en daadkracht en overtuigt anderen om hetzelfde te doen. Binnen de wedstrijd is fair play een aanvaard beginsel, maar buiten de wedstrijd geldt het net zo goed. Iedereen moet veilig en zorgeloos kunnen sporten. Onveilig gedrag moet aan de kaak worden gesteld. Op het sportveld én in de bestuurskamer.

Eerlijkheid en rechtvaardigheid staan voorop. Sport staat voor deze waarden en heeft daarmee de verantwoordelijkheid deze waarden in de maatschappij telkens weer voor het voetlicht te brengen.

Voor deze prijs kunnen vrouwen worden genomineerd die binnen een club, bond, federatie, sportafdeling van een gemeente of in een functie binnen de anders georganiseerde sport voldoen aan bovenstaande beschrijving en dat overtuigend voor het voetlicht kunnen brengen.

De jury zal niet alleen kijken naar hoe deze vrouw een rol heeft gespeeld in individuele situaties en naar de impact die haar handelen heeft gehad op de omgeving, maar ook hoe zij in structurele zin het integriteitsbewustzijn binnen de cultuur van de organisatie op de kaart heeft gekregen.

Indien nodig, zal de jury een kandidaat om een toelichting kunnen vragen.

Ben jij een kandidaat of weet jij een kandidaat? Gebruik onderstaand invulformulier:

  Nominaties met onderbouwing kunnen (tot 28 februari 2022, 18:00u) via bovenstaand formulier worden verstuurd naar de jury van de vrouw en sportprijs: 

  Namens de Jury voor de Vrouw en Sportprijs 2022,

  Antje Diertens, Marijke Fleuren, Anneke van Zanen-Nieberg, Kirsten van de Ven en Erna Truijens / Vrouwensportprijs@gmail.com

  De prijs is oorspronkelijk door Antje Diertens in het leven geroepen als D’66 prijs, maar vanaf 2020 heeft zij aangegeven de wisselbokaal een groter bereik te willen geven dan alleen in de politiek. De omschrijving van de prijs is als volgt: De prijs is bedoeld voor een vrouw die zonder enige twijfel, maatschappelijke impact heeft in de sport. Sinds 2021 wordt er elk jaar een specifiek thema aan toegevoegd waar de winnares gezicht aan heeft gegeven of geeft.


  Afgelopen prijswinnaars

  2021: Sidra Raja (VRA)

  “Sidra Raja heeft laten zien dat ze een fantastische sportmentaliteit heeft door onvermoeibaar en met doorzettingsvermogen kinderen, ook in de moeilijke coronatijd, enthousiast te maken voor cricket, een sport voor jongens en meisjes, die niet alleen fysiek wat vraagt van de kinderen, maar hen ook mentaal weerbaar maakt. Haar inzet voor het hele jeugdtraject, vanaf de werving tot en met extra aandacht voor een kind maakt diepe indruk. Met haar vrouwelijk leiderschap weet ze ook anderen te motiveren zich in te zetten voor de club. Met kennis van zaken, empathisch, dienstbaar en vol commitment maakt ze het verschil en is volgens de jury een voorbeeld in crisistijd”

  2020: Erna Truijens (HC Rotterdam)

  “Erna laat op allerlei terreinen met woord en daad zien dat zij inclusie binnen de sport belangrijk vindt. Zowel wat betreft gender als wat betreft mensen met een kleine portemonnee, oud en jong en van welke achtergrond ook. Ze heeft laten zien hoe belangrijk het is om waarden als sportiviteit en respect in de sport leidend te laten zijn bij de sportbeoefening. Zij was in haar rol van bestuurslid maatschappelijke zaken bij HC Rotterdam de initiatiefneemster van de aanvoerdersbanden ‘Sterker door strijd’ en verbond hieraan 10 andere Rotterdamse hockeyverenigingen. Bij alles wat ze doet kijkt ze naar ’buiten’, naar verbinding met anderen.”

  2019: Alian Spelde

  “Alian laat zien met haar jarenlange inzet voor de Transplant Games, een toernooi voor sporters die een orgaan hebben afgestaan of ontvangen, dat je met sport maatschappelijk echt veel kan betekenen. Alian is echt een rolmodel”