Vrouw en Sport prijs

Wat is de Vrouw en Sport prijs?

Elk jaar wordt op Internationale Vrouwendag, 8 maart, de Vrouw & Sport prijs uitgereikt. De V&S prijs wordt uitgereikt aan een vrouw die de Sport hoog in het vaandel heeft staan en daarnaast mét de Sport een maatschappelijk doel dient, op welke wijze ook.

Vrouw en Sport prijs 2021

Vanavond is in Amsterdam de Vrouw & Sportprijs 2021 uitgereikt. Dit gebeurde life vanuit de studio van de Hogeschool van Amsterdam tijdens een drukbezochte (online) bijeenkomst van het Landelijk Netwerk voor Vrouwen in de Sport (LNVS).

De prijs is oorspronkelijk door Antje Diertens in het leven geroepen als D’66 prijs, maar vanaf vorig jaar heeft zij aangegeven de wisselbokaal een groter bereik te willen geven dan alleen in de politiek. De omschrijving van de prijs is als volgt: De prijs is bedoeld voor een vrouw die zonder enige twijfel de vrouw in de sport een gezicht heeft gegeven waar niemand om heen kan. Vanaf dit jaar is hier een specifiek thema aan toegevoegd.

Na voor de eerste keer in 2019 uitgereikt te zijn aan Alian Spelde, D’66 voorzitter uit Veendam, vanwege haar inzet voor de World Transplant Games, is in 2020 de Vrouw & Sportprijs uitgereikt aan Erna Truijens van HC Rotterdam. Zij heeft in woord en daad binnen de sport uitgedragen wat het belang is van een inclusieve samenleving, zowel wat betreft gender, leeftijd, financiële draagkracht als met welke achtergrond ook. Het woord ‘Empowerment’ is 100% op haar van toepassing.

Dit jaar was de speciale oproep om vrouwen te nomineren, die op één van de 25.000 Nederlandse sportclubs heeft gezorgd dat, ondanks alle corona-belemmeringen, zoveel mogelijk kinderen en jeugd tot 18 jaar toch hun wekelijkse trainingen konden bezoeken en oefenwedstrijdjes konden spelen. Daardoor hebben zijn hun sociale contacten kunnen behouden, zijn ze vrolijk gebleven en niet in een isolement terecht gekomen.

Na rijp beraad heeft de V&S-prijs jury de prijs toegekend aan Sidra Raja, het boegbeeld van de jeugdcommissie van VRA in Amsterdam, een van de oudste cricketclubs in Nederland. Voor nadere informatie: www.vra.nl

Sidra Raja heeft laten zien dat ze een fantastische sportmentaliteit heeft door onvermoeibaar en met doorzettingsvermogen kinderen, ook in de moeilijke Coronatijd,  enthousiast te maken voor cricket, een sport voor jongens en meisjes, die niet alleen fysiek wat vraagt van de kinderen, maar hen ook mentaal weerbaar maakt. Haar inzet voor het hele jeugdtraject, vanaf de werving tot en met extra aandacht voor een kind maakt diepe indruk. Met haar vrouwelijk leiderschap weet ze ook anderen te motiveren zich in te zetten voor de club. Met kennis van zaken, empathisch, dienstbaar en vol commitment maakt ze het verschil en is volgens de jury een voorbeeld in crisistijd.
Een quote van een van de ouders van een jeugdlid van VRA spreekt voor zich:
“What a year it was – pandemic, lockdowns, limited social contact, and yet we played the most cricket in 2020 from Apr till Sep end including two thrilling youth cricket finals. One character stood out to make it happen – an engineer, a mother, spouse of international cricketer, a polyglot and an efficient administrator – Sidra Raja! Cricket is truly her family. Speaking multiple languages fluently, she connects easily with all communities in cricket and maintains a constant bridge between the coaches, VRA board, youth members and their families. She sets up a structured communication of weekly meetings with team managers and communication groups on what apps to resolve any issues. Her direct and assertive communication avoids confusions and helps in executing plans. We wish her good luck playing a stellar role in the development of youth cricket at VRA!”

De jury heeft tot haar grote vreugde uit vele sporten aanmeldingen voor de Vrouw& Sportprijs gekregen. Zij hecht eraan te vermelden dat zij in Sidra Raja ook alle andere genomineerde vrouwen eert die in het moeilijke jaar dat achter ons ligt, op een hartverwarmende manier hun steentje hebben bijgedragen om de jeugd aan het sporten te houden. Twee van hen krijgen een eervolle vermelding
Rianne van Westen van korfbalvereniging ADO in ‘s Gravendeel
-Anouk Meijer, van voetbalvereniging VV Kloetinge in Kloetinge

Voor nadere informatie:
Vrouwensportprijs@gmail.com


Afgelopen prijswinnaars

2020: Erna Truijens (HC Rotterdam)

Twee jaar geleden is Erna Truijens deze eer te beurt gevallen vanwege haar tomeloze inzet op verenigingsniveau (HC Rotterdam), maar ook voor haar baanbrekende werk voor de Sportspullenbank, de Avondvierdaagse en nog vele andere activiteiten.

2019: Alian Spelde