Vrouwelijk leiderschap in de sport

Op 8 maart (Internationale Vrouwendag) lanceren we de (her)start van Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport gekoppeld aan online workshop sessies vanuit het thema ” Vrouwelijk Leiderschap in de sport” . Een nieuw geluid, een nieuwe aanpak. Vanuit de overtuiging dat een beweging alleen ontstaat vanuit activiteit, dagen we onze partners, (toekomstige) leden en betrokken uit om actief met ons het programma samen te stellen (cocreatie)

Dit kan op 3 manieren:

  1. Als aandrager van een thema vraagstuk of organisatie vraagstuk (zie matrix onderaan ter inspiratie)
  2. Als deelnemer aan de bijeenkomst
  3. Als workshopleider

Tijdens het programma wat hieruit ontstaat sturen we op concrete output en op verbinding (netwerken) met elkaar.

Het programma start centraal om 19:00u en duurt tot ongeveer 20.30u.

Ben je al onderdeel van de linkedingroep?

Heb je vragen of suggesties? Mail ons via: info@lnvs.eu